Spośród szerokiego zakresu świadczonych naszym klientom usług można wymienić m.in. :

  • Testy penetracyjne
  • Testy automatyczne
  • Sprawdzanie odporności usług/serwisów na ataki odmowy dostępu (DoS)
  • Walidacja kodu aplikacji pod względem podatności na ataki
  • Analiza logiki aplikacji
  • Audyty wydajności rozwiązań portalowych
  • Poprawki programistyczne pod kątem ochrony przed nieautoryzowanym dostępem
  • Audyty bezpieczeństwa sieci WiFi
  • Tworzenie bezpiecznych rozwiązań IT

Jeśli są Państwo zainteresowani konkretnym rodzajem usługi, związanym z bezpieczeństwem IT, a nie został on wymieniony na liście powyżej, prosimy o kontakt. Nasza oferta jest tworzona zawsze pod klienta, dzięki czemu jesteśmy w stanie maksymalnie dostosować się do stawianych względem nas oczekiwań.